CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

§1 QUY ĐỊNH CHUNG

Các điều khoản và điều kiện này xác định các điều khoản chung, các quy tắc và cách thức cung cấp dịch vụ điện tử thông qua trang web vncoupon.net (sau đây gọi là “Trang web”) của vncoupon.net S.A. có trụ sở tại Krakow, sau đây gọi là “Nhà cung cấp dịch vụ”.

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ được liên lạc qua mẫu liên hệ tại https:/vncoupon.net/lien-he.

Các Điều Khoản và Điều Kiện này được cung cấp liên tục và miễn phí bởi Nhà Cung cấp Dịch vụ tại trang web vncoupon.net theo cách cho phép Người Sử dụng có nguồn, truy xuất và lưu các nội dung của Hợp đồng này bằng cách in hoặc lưu đến nhà cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng Hệ thống CNTT của người sử dụng.

Tất cả các quyền đối với trang web, bao gồm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ đối với tên của nó, miền Internet, trang web, cũng như các biểu mẫu, biểu trưng và các nội dung khác do Nhà cung cấp dịch vụ xuất bản thuộc về Nhà cung cấp Dịch vụ và chỉ có thể được sử dụng theo cách đó Quy định và phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này.

Không được sao chép, sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Website, Dịch vụ hoặc một phần của Website, Dịch vụ hoặc một phần của nó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà Cung cấp Dịch vụ, trừ khi được luật pháp hiện hành và các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện cho phép rõ ràng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện các bước, bao gồm cả thủ tục tố tụng pháp lý, để bảo vệ lợi ích của mình và của Người sử dụng.

Nhà cung cấp Dịch vụ có thể đăng tải các tài liệu quảng cáo trên Website, liên quan đến các Dịch vụ được cung cấp, và các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, theo các định dạng được sử dụng trên Internet. Việc sử dụng các dịch vụ hoặc dịch vụ như vậy không phải là một phần của Website và sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc do các bên thứ ba tương ứng đưa ra.

Điều khoản Dịch vụ được cung cấp bởi Trang web hoặc các dịch vụ khác có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt.

Lưu ý rằng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các phương tiện điện tử có thể gây nguy cơ cho mọi người sử dụng Internet, liên quan đến khả năng lây nhiễm hệ thống CNTT của Người dùng bằng phần mềm độc hại và việc thu thập và sửa đổi dữ liệu trái phép. Để tránh những rủi ro nêu trên, Người sử dụng phải sử dụng các phương tiện kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu sự cố và đặc biệt là phần mềm chống vi rút và phần mềm tường lửa.

§2 ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ sử dụng ở đây có ý nghĩa sau:

Nhà cung cấp dịch vụ – vncoupon.net SA có trụ sở tại Krakow (31-701), Przemysłowa 12, Số nhận dạng thuế (NIP): 6762464586, REGON: 122849330, đăng ký vào Sổ đăng ký Toà án Quốc gia do Toà án quận Krakow-Śródmieście lưu giữ Tại Krakow, XI Phòng Thương mại của Sổ đăng ký Toà án Quốc gia, theo số KRS 0000551741, cổ phần của khoản tiền là 121, 044,00 (đã thanh toán đầy đủ);

Website – trang web có sẵn trên tên miền vncoupon.net, thuộc sở hữu và quản lý bởi Nhà cung cấp Dịch vụ, qua đó Người dùng có thể sử dụng các Dịch vụ do Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp;

Người sử dụng – một người tự nhiên hoạt động theo những cách không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của mình, những người có thể xem thông tin được cung cấp trên Website theo mục đích sử dụng của nó hoặc sử dụng các Dịch vụ khác;

Dịch vụ – dịch vụ do Nhà cung cấp Dịch vụ cung cấp cho Người sử dụng bằng các phương tiện điện tử theo nghĩa của các điều khoản của Đạo luật ngày 18 tháng 7 năm 2002 về cung cấp dịch vụ điện tử (Tạp chí Pháp luật 144, mục 1204 sửa đổi);

Mã giảm giá – một chuỗi chữ số, chữ cái và các ký tự khác cho phép Người dùng được giảm giá, khuyến mãi và tham gia vào các hoạt động khác được tổ chức bởi bên thứ ba theo các điều khoản do họ cung cấp;

vncouponPlugin / Plugin – phần mềm do Nhà cung cấp Dịch vụ tạo ra và cung cấp cho Người dùng thông qua các trình duyệt của Google Chrome hoặc Mozilla Firefox, do Người dùng cài đặt;

Đạo luật về quyền của người tiêu dùng – Đạo luật ngày 30 tháng 5 năm 2014 về quyền của người tiêu dùng (Tạp chí Luật 2014 số 827);

Đạo luật về cung cấp dịch vụ điện tử – Đạo luật về cung cấp dịch vụ điện tử ngày 18 tháng 7 năm 2002 (Tạp chí Luật số 144, mục 1204, sửa đổi);

Tài khoản – một phần của Website được chỉ định cho một Người dùng nhất định có thể được sử dụng để thực hiện các hành động cụ thể trên Website;

Điều khoản và Điều kiện – tài liệu này.

§3 CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Trang Web chỉ được sử dụng phù hợp với các quy tắc và trong phạm vi được quy định trong Các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để sử dụng Website:

Một thiết bị có kết nối Internet;

Truy cập vào email;

Phiên bản mới nhất của một trình duyệt Internet với sự hỗ trợ của JavaScript và cho phép Cookie;

Phần mềm hiển thị và lưu các tệp PDF.

Không được sử dụng trang web hoặc Dịch vụ theo cách vi phạm pháp luật, nguyên tắc đạo đức, quyền cá nhân của bên thứ ba hoặc lợi ích hợp pháp của Nhà cung cấp dịch vụ, đặc biệt bằng cách đăng tải nội dung có tính chất bất hợp pháp.

§4 QUYỀN VÀ NGH OBA VỤ CỦA NGƯỜI S US DỤNG

Người sử dụng phải:

Sử dụng trang web này phù hợp với luật pháp, các nguyên tắc đạo đức và tuân thủ các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện, có tính đến các quyền cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;

Cung cấp dữ liệu xác thực cho Website và báo cáo ngay bất kỳ sửa đổi nào trong các chi tiết được cung cấp cho Nhà cung cấp Dịch vụ;

Không sử dụng thiết bị, phần mềm và các phương pháp có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Website;

Không cung cấp các thông điệp có tính chất bất hợp pháp.

Người sử dụng không được thực hiện các hành động nhằm thu hút các hộp thư đến của Người sử dụng khác hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ, đặc biệt là không được phép gửi tin nhắn quảng cáo.

Người sử dụng đồng ý cho Nhà cung cấp Dịch vụ sử dụng và xuất bản hình ảnh của mình được đặt trên Tài khoản của nó trên Internet, nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ và cung cấp các chức năng của Website.

Sự chấp thuận ở trên được cấp miễn phí.

Người sử dụng có quyền rút khỏi Thoả thuận Dịch vụ được thực hiện với Nhà cung cấp Dịch vụ trong vòng 14 ngày mà không nêu rõ lý do.

Để thực hiện theo các điều trên, Người sử dụng phải gửi bản tuyên bố của mình trong thời gian đó.

Thời hạn rút khỏi thỏa thuận được tính từ ngày ký kết thỏa thuận.

Hình thức thu hồi từ hợp đồng được quy định tại Phụ lục 1 của Các Điều khoản và Điều kiện này, tuy nhiên Người sử dụng không bắt buộc phải sử dụng mẫu đơn.

Người sử dụng có những khả năng sau đây để sử dụng các cách giải quyết khiếu nại và theo đuổi các khiếu nại ngoài tòa án:

Áp dụng cho thanh tra tỉnh Thanh tra Thương mại để bắt đầu thủ tục hòa giải để giải quyết hòa giải tranh chấp giữa Người sử dụng và Người cung cấp dịch vụ;

Nộp đơn khiếu nại qua nền tảng ODR của EU, có tại: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Các chi tiết về việc tiếp cận các thủ tục trên để giải quyết tranh chấp có tại: www.uokik.gov.pl, dưới tab “Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng”.

§5 DỊCH VỤ

Phạm vi Dịch vụ được cung cấp trên Website bao gồm:

Thông tin về các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba;

Cung cấp mã giảm giá;

Giữ Tài khoản;

Nhận Bản tin;

Một lựa chọn để đưa ý kiến;

Cung cấp một mẫu tương tác để liên lạc với Nhà cung cấp Dịch vụ;

Cung cấp vncoupon Plugin.

Nhà cung cấp dịch vụ xuất bản trên Trang thông tin về các chương trình khuyến mại liên tục của bên thứ ba bán các sản phẩm hoặc dịch vụ, cho phép giảm giá cho các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp tại một thời điểm nhất định.

Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp mã Giảm giá tại trang web của mình, cho phép Người dùng giảm giá của các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba và cho phép hiển thị và sao chép mã Giảm giá.

Thỏa thuận cho một Dịch vụ xem thông tin về quảng cáo và mã Giảm giá được ký kết trong một thời gian nhất định và hết hạn khi Người dùng rời khỏi Trang web.

Dịch vụ Tài khoản tại Website chỉ có sẵn sau khi đăng ký. Việc đăng ký được hoàn thành bằng cách điền vào và chấp nhận mẫu đăng ký được cung cấp tại Website.

Trong khi sử dụng Trang web, Người dùng có thể đăng nhập vào Tài khoản bằng tài khoản đang hoạt động của mình tại mạng xã hội Facebook hoặc Google+.

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản của mình trên mạng xã hội Facebook hoặc Google+ làm cho tên đầy đủ và ảnh chụp từ Facebook hoặc Google+ công khai tại trang web. Tuy nhiên, các chi tiết như vậy vẫn chỉ ở Facebook hoặc Google+ và không được lưu trữ trên Trang web.

Thoả thuận cho dịch vụ Tài khoản tại Website được ký kết trong một khoảng thời gian không xác định và sẽ bị chấm dứt khi người sử dụng gửi một mẫu yêu cầu xóa Tài khoản.

Người sử dụng có tùy chọn để nhận từ thông tin thương mại của Nhà cung cấp Dịch vụ bằng một hình thức thư được gửi tới địa chỉ e-mail được cung cấp (Dịch vụ Thông báo). Để kết thúc này, một email hợp lệ phải được cung cấp hoặc đúng lĩnh vực tại các trang Trang được kích hoạt. Người sử dụng có thể rút lại sự đồng ý nhận thông tin thương mại bất cứ lúc nào. Thoả thuận cho dịch vụ Bản tin được ký kết trong một khoảng thời gian vô hạn và sẽ bị chấm dứt khi người sử dụng gửi một mẫu yêu cầu xoá địa chỉ của nó khỏi danh sách đăng ký Newsletter hoặc bằng cách nhấp vào một liên kết trong tin nhắn Bản tin.

Người dùng có thể gửi tin nhắn đến Nhà cung cấp Dịch vụ bằng cách sử dụng mẫu liên hệ. Thỏa thuận về dịch vụ cung cấp cho Người dùng một mẫu tương tác để liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ được ký kết trong một khoảng thời gian nhất định và hết hạn khi Nhà cung cấp Dịch vụ trả lời.

Người sử dụng có thể đăng trên Website những ý kiến ​​cá nhân và chủ quan có liên quan với các Dịch vụ hiện có hoặc thông tin được trình bày trên Trang Web. Thoả thuận đăng ý kiến ​​được ký kết trong một khoảng thời gian nhất định và hết hạn khi đưa lên ý kiến ​​trên Web

§6 vncouponPLUGIN

Nhà cung cấp Dịch vụ cho phép vncoupon Plugin có sẵn để tải xuống từ trang Web.

vncoupon Plugin là phần mềm người dùng có thể sử dụng để lấy thông tin về các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá tại các trang web bên thứ ba đã truy cập.

Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để sử dụng Plugin và các chức năng của Người dùng bao gồm:

Một thiết bị có kết nối Internet;

Truy cập vào trình duyệt Google Chrome hoặc Mozilla Firefox.

Để cài đặt vncoupon Plugin trong một thiết bị, Người dùng tải phần mềm từ trang Web bằng trình duyệt Google Chrome hoặc Mozilla Firefox, và thực hiện theo các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình trong suốt quá trình cài đặt.

Thỏa thuận sử dụng vncoupon Plugin được ký kết vào thời điểm cài đặt Plugin. Thỏa thuận được ký kết trong một thời gian không xác định và có thể được chấm dứt bất cứ lúc nào bằng cách loại bỏ Plugin của Người sử dụng theo cách điển hình cho phiên bản hệ điều hành được cài đặt trong thiết bị.

Sau khi kết thúc thỏa thuận về việc sử dụng Plugin, Nhà cung cấp Dịch vụ cấp cho Người sử dụng một giấy phép không độc quyền, miễn phí, không chuyển nhượng và trên toàn thế giới, mà không có quyền cấp phép lại, sử dụng các Plugin cho:

Thêm vào một bộ nhớ thiết bị (bao gồm RAM);

Lưu nó trong bộ nhớ điện thoại và hiển thị trong thiết bị đó;

Nhân tạm thời trong bộ nhớ thiết bị khi cần thiết để sử dụng Plugin;

Điều chỉnh Plugin khi cần thiết để sử dụng với thiết bị của Người dùng (cấu hình phần cứng và phần mềm).

Giấy phép được cấp trong một khoảng thời gian không xác định, nhưng không được vượt quá thời hạn của thỏa thuận sử dụng Plugin.

Vi phạm Điều khoản của Người sử dụng sẽ cho phép Nhà cung cấp Dịch vụ chấm dứt Hợp đồng có hiệu lực ngay lập tức.

§7 KHIẾU NẠI

Người sử dụng có thể nộp đơn khiếu nại liên quan đến các Dịch vụ được cung cấp tại Website và, đặc biệt là hoạt động không hiệu quả hoặc không đúng.

Các khiếu nại có thể được nộp bằng văn bản theo thư đăng ký tại: vncoupon.net S.A. ul. Przemysłowa 12, 31-701 Krakow, hoặc gửi email đến: support@vncoupon.net

Khiếu nại nên chỉ rõ nguyên đơn (tên, họ, tên công ty, địa chỉ hoặc văn phòng đăng ký, e-mail) và mô tả chủ thể yêu cầu bồi thường.

Nhà cung cấp Dịch vụ cam kết sẽ xem xét bất kỳ khiếu nại nào trong vòng 14 ngày, và nếu không thể thông báo cho Người sử dụng trong thời gian đó khi khiếu nại được xử lý. Trong trường hợp khiếu nại không đầy đủ, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ yêu cầu Người sử dụng cung cấp các chi tiết bị mất trong phạm vi yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Người sử dụng.

§8 BẢO VỆ CÁ NHÂN CÁ NHÂN

Nhà cung cấp Dịch vụ thu thập thông tin do người sử dụng Website tự nguyện cung cấp. Ngoài ra, Nhà cung cấp dịch vụ có thể lưu các thông tin liên quan tới kết nối, như các IP, cho các mục đích kỹ thuật, quản lý các máy chủ và thu thập thông tin thống kê và nhân khẩu học tổng quát (ví dụ về khu vực mà kết nối được thực hiện) và vì lý do an ninh.

Các thông tin cá nhân do Nhà cung cấp dịch vụ thu thập được thực hiện theo các quy định của Luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 29 tháng 8 năm 1997 (Tạp chí Luật 1997 số 133, mục 883 đã sửa đổi) và Đạo luật về cung cấp điện tử ngày 18 tháng 7 năm 2002 Dịch vụ (Tạp chí Luật 2002 Số 144 khoản 1204 sửa đổi) chỉ khi ủy quyền xử lý dữ liệu đó và chỉ nhằm mục đích lưu trữ hoặc cung cấp dịch vụ điện tử bởi Nhà cung cấp dịch vụ và cho các mục đích khác như đã nêu trong Điều khoản và Điều kiện .

Nhà cung cấp Dịch vụ thực hiện các biện pháp chăm sóc đặc biệt để bảo vệ sự riêng tư và thông tin nhận được liên quan đến Người sử dụng Trang web. Nhà cung cấp dịch vụ chọn và sử dụng các phương tiện kỹ thuật thích hợp với sự cẩn trọng, bao gồm cả CNTT và các tổ chức, để đảm bảo bảo vệ dữ liệu được xử lý, đặc biệt bảo vệ các dữ liệu đó khỏi bị truy cập trái phép, tiết lộ, mất mát và hư hỏng, sửa đổi trái phép và xử lý bất hợp pháp .

Do tính chất tự nguyện của việc cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng, họ có quyền truy cập, sửa đổi và yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ xóa dữ liệu cá nhân khỏi hồ sơ của họ, tùy thuộc vào điều khoản dưới đây. Nhà cung cấp dịch vụ có thể từ chối loại bỏ dữ liệu nếu Người sử dụng, bằng hành động của mình tại Website, đã vi phạm các quy định của tài liệu này hoặc Điều khoản và Điều kiện, hoặc các quy định pháp luật có hiệu lực và việc giữ lại dữ liệu là cần thiết để Điều tra hoàn cảnh và xác định trách nhiệm của Người sử dụng.

Nếu thay đổi dữ liệu của người sử dụng đã đăng ký, Người sử dụng có một tùy chọn để sửa đổi nó sau khi đăng nhập vào Website.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể ủy thác xử lý dữ liệu cá nhân của Người sử dụng cho các bên thứ ba cung cấp một số dịch vụ, đặc biệt là giao hàng, xử lý thanh toán và khảo sát sự hài lòng của Người Sử Dụng Website.

§9 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Nguồn duy nhất nghĩa vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ là các Điều khoản và Điều kiện này và các quy định pháp luật hiện hành.

Nhà cung cấp dịch vụ không phải là người tổ chức, đồng tổ chức hay người thực hiện khuyến mại, giảm giá hoặc các hành động khác được tổ chức bởi bên thứ ba.

Việc vận hành và sử dụng bất kỳ hoạt động quảng cáo, chiết khấu và các hành động khác vẫn là trách nhiệm độc quyền của các bên thứ ba tương ứng.

Thông qua Website, Nhà cung cấp dịch vụ công bố thông tin về khuyến mãi, giảm giá và các hành động khác do các bên thứ ba chuẩn bị và cung cấp, những người này cũng chịu trách nhiệm về nội dung của trang web.

§10 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Các Điều khoản và Điều kiện này có sẵn bằng tiếng Anh.

Trừ khi luật ràng buộc có quy định khác, mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết theo luật pháp Ba Lan.

Trong trường hợp luật ràng buộc của nước cư trú thông thường của Người sử dụng mang lại các điều khoản mang lại lợi ích nhiều hơn cho người tiêu dùng so với các điều khoản của luật pháp Ba Lan và các điều khoản của các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ áp dụng các quy định của quốc gia nơi cư trú thông thường của Người Sử dụng.

Trừ khi luật ràng buộc có quy định khác, việc giải quyết bất kỳ tranh chấp phát sinh giữa Nhà cung cấp Dịch vụ và Người sử dụng sẽ được chuyển đến các tòa án của Ba Lan.

Nội dung của Các Điều Khoản và Điều Kiện này có thể được sửa đổi. Người sử dụng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào bằng một thông báo được đăng trên trang chủ của Website, nêu chi tiết tất cả thay đổi và ngày có hiệu lực. Những Người Sử Dụng Có Tài Khoản cũng sẽ được thông báo về các thay đổi và nhận được một danh sách các địa chỉ email được cung cấp. Ngày có hiệu lực của những thay đổi phải không ít hơn 14 ngày kể từ ngày công bố. Trong trường hợp Người sử dụng có Tài khoản không chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện đã sửa đổi, nó sẽ thông báo cho Nhà cung cấp dịch vụ trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo thay đổi bằng một thông báo hợp lệ gửi qua email cho Nhà cung cấp dịch vụ. Sự không chấp nhận như vậy sẽ dẫn đến việc chấm dứt Hiệp định.